คำคล้องจอง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 เม.ย. 57
5.7K views

คำคล้องจอง

คำคล้องจอง คือ คำที่ประสมด้วยสระเสียงเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น ไก่ ใส ไข้ บิน กิน สิน คำคล้องจองในบทประพันธ์ เช่น คำคล้องจองในบทกลอนต่างๆ จะเรียกว่าสัมผัส ซึ่งจะช่วยทำให้บทประพันธ์นั้นมีความไพเราะ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
48.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 13
30.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3
81.9K views