พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 20 มี.ค. 57
6K views

พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ 1
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ 2

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
พยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัว
หน้าที่ของพยัญชนะ
- เป็นพยัญชนะต้น
- เป็นพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด
- เป็นอักษรควบ
- เป็นอักษรนำ
- เป็นสระ
- เป็นตัวการันต์
สระ ในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง
วรรณยุกต์ มีทั้งหมด 4 รูป 5 เสียง
เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 10
34.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
48.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2
113.1K views