คำคล้องจอง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 07 ก.พ. 57
127.1K views

คำคล้องจอง

คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้ตัวสะกดและสระตัวเดียวกันมาเรียงต่อกัน เมื่ออ่านแล้วเกิดความไพเราะเป็นจังหวะ
คำคล้องจองมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด คือ
- คำคล้องจอง 1 พยางค์
- คำคล้องจอง 2 พยางค์
- คำคล้องจอง 3 พยางค์
- คำคล้องจอง 4 พยางค์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ
46.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 17
183.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 12
26.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 13
30.5K views