มารยาทในการอ่านและการดูแลรักษาหนังสือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 ม.ค. 57
8.6K views

มารยาทในการอ่านและการดูแลรักษาหนังสือ

มารยาทในการอ่านและการดูแลรักษาหนังสือ
การอ่าน คือ การรับข้อมูลข่าวสารผ่านตัวหนังสือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สมุด หนังสือ แผ่นป้ายต่างๆ หรือจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
มารยาทในการอ่าน
- อ่านหนังสืออย่างตั้งใจ มีสมาธิในการอ่าน
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่รบกวนผู้อื่น เช่นการเคาะโต๊ะ หรือเล่นกันขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านหนังสือ
- ไม่อ่านเรื่องของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
- อ่านให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ไม่อ่านขณะที่กำลังประชุมอยู่
- ไม่ทำอย่างอื่นร่วมกับการอ่านหนังสือ เช่น การทานอาหาร การฟังเพลง
- เมื่ออ่านเสร็จควรเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย
- นั่งอ่านอย่างมีระเบียบ ให้เป็นที่เป็นทาง
- ไม่ทำให้หนังสือที่อ่านชำรุดเสียหาย
- ไม่แย่งกันอ่าน หรือชะโงกหน้าไปอ่านหนังสือของผู้อื่นในขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่
การดูแลรักษาหนังสือ
- หยิบ จับ หรือเปิดหนังสืออย่างเบามือ
- ไม่ฉีกหรือพับหน้าต่างๆ ของหนังสือ
- ไม่ควรอ่านหนังสือเวลาทำกิจกรรมอื่นๆ เพราะจะทำให้หนังสือเสียหายหรือเลอะเทอะได้
- ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ บนหนังสือ
- ควรใช้ที่คั่นหนังสือ ไม่คว่ำหน้าหนังสือหรือพับมุมไว้
- วางหนังสืออย่างระมัดระวัง ไม่วางทับบริเวณที่เปียกชื้นหรือที่สกปรก
- หากต้องการเนื้อความในหนังสือ ควรคัดลอก หรือนำไปถ่ายเอกสาร ไม่ควรฉีกหนังสือ
- หากหนังสือชำรุดควรรีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย
- เก็บหนังสือให้มิดชิดระวังแมลงกัดแทะทำลายหนังสือ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ
46.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
30.3K views