มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 ม.ค. 57
6.3K views

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ตอน 1
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ตอน 2

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
การพูด เป็นการสื่อความหมายที่ใช้ติดต่อกันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหรือความต้องการของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง ดัวยการใช้เสียงในการสื่อความหมาย
การฟัง คือ การรับสารทางหู จากการได้ยินเสียง เช่น ฟังคนพูด ฟังเพลง ฟังข่าว ฟังเสียงสิ่งต่างๆ เป็นต้น
การดู คือ การรับสารผ่านทางสายตา การมองเห็น การดูสิ่งต่างๆ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์
37.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
48.3K views
แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1
42.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด
85.8K views