ภาษาถิ่น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 ม.ค. 57
 | 11.4K views

ภาษาถิ่น ตอน 1
ภาษาถิ่น ตอน 2

ภาษาถิ่น
ภาษาไทยมาตรฐาน คือ ภาษากลาง หรือภาษาราชการที่คนในประเทศใช้สื่อสารกัน หรือภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนนั่นเอง
ภาษาถิ่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษาพื้นเมือง คือ ภาษาที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่น เป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่น หรือพื้นที่นั้นๆ ภาษาถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นหรือภูมิภาค เช่น ภาษาเหนือ ภาษากลาง ภาษาอีสาน ภาษาใต้

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ
46.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 13
30.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
30.3K views