การออม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 พ.ย. 56
 | 2.1K views

การออม

- การออม หมายถึง การประหยัด เก็บหอมรอมริบ
- แรงจูงใจในการออม
- ปัจจัยที่จูงใจให้เกิดการออม
- การวางแผนการออมเงิน
- ประโยชน์ของการออม
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
15.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางประวัติศาสตร์
7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
3.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา
7.5K views