การเย็บเล่มหนังสือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 24 ก.ย. 56
15.1K views

การเย็บเล่มหนังสือ-การเย็บแบบวารสาร
การเย็บเล่มหนังสือ-การเย็บแบบเย็บกี่
การเย็บเล่มหนังสือ-การเข้าปกหนังสือหายาก
การเย็บเล่มหนังสือ-การเข้าปกหนังสือหายาก

การเย็บเล่มหนังสือ

1. การเย็บแบบวารสาร

2. การเย็บแบบเย็บกี่

3. การเข้าปกหนังสือหายาก

คลิปตอนต่อจาก คลิปการซ่อมอนุรักษ์หนังสือหายาก
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=19171&mul_source_id=029468

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์
90.1K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
23.2K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 5
36K views