สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ PAT 1 และ O-net
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 06 ส.ค. 56
16.8K views

รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย
สรุปเข้มวิชาคณิตศาสตร์ O-Net / PAT 1 จาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิชา PAT 1 (คณิตศาสตร์)
ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=34


วิชา PAT 1 (คณิตศาสตร์)

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=48


วิชา PAT 1 (คณิตศาสตร์) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=69


วิชา PAT 1 (คณิตศาสตร์) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=93


วิชา คณิตศาสตร์ 

ผู้สอน : ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี และ ผศ.ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=8


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net + A-Net) 

ผู้สอน : รศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี และ ผศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=75


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net, A-Net) 

ผู้สอน : ผศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ และ อ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=14


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net, A-Net) 

ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ ใจดี ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ไชยชนะ และ อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=22


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net, A-Net) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=27


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net + PAT 1) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=46


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net + PAT 1)

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=62


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net + PAT 1) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=86


วิชา คณิตศาสตร์ (O-Net + PAT 1) 

ผู้สอน : อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=96

 

แหล่งที่มา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ม. ปลาย เรื่องสถิติ 02
2K views
คณิตศาสตร์
สอนศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 ลำดับและอนุกรม
697 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่1
115.6K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2
26.4K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.5K views
แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4
7K views