การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
01 ส.ค. 56
 | 8.3K views

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 6
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 9
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 10
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 11
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 12
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 13
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 14
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ ภายใต้โครงการ สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3 ตอนที่ 15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ
ภายใต้โครงการ "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3"
ภายใต้หัวข้อ "ปลูกความรู้คู่คุณธรรม"
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 1
 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25009-037053/ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 2 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25010-037054/ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 3 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25012-037055/ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 4 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25014-037056/ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 5 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/25015-037057/ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง