มวยไทย เอกลักษณ์ไทย ตอน มวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 ก.ค. 56
3.4K views

มวยไทย เอกลักษณ์ไทย ตอน มวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

มวยไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มวยไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของไทยซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้ถ่ายทอดให้บุตรหลานเพื่อให้ใช้ป้องกันตัวป้องกันประเทศชาติมาตั้งแต่โบราณแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งได้เป็นสามช่วง มวยไทยช่วงสืบทอด มวยไทยช่วงพัฒนา มวยไทยช่วงปัจจุบัน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รอบรู้เรื่อง "นม - รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนม
108.3K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
211.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ
55.7K views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่10
10.6K views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24
20.3K views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่16
9.5K views