เครื่องปั้นดินเผา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 27 มิ.ย. 56
5.2K views

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา
โดย สุนิกร ศรีมังคระศรี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
55K views
ข้อสอบ คอมพิวเตอร์
90.1K views
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views
สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
28.6K views