Zoo English Funny
thitiwajara
|
10 พ.ค. 56
 | 12K views

 Zoo English Funny  เป็นภาพเคลื่อนไหวสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของสัตว์ต่างชนิด เช่น 
1.หมี  2.ช้าง  3.แกะ  4.ยีราฟ  5.งู  6.ลิง  7.สิงโต  8.กระต่าย 
ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงวิชาเอก ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม "Art Brain Building" กลุ่มเรียนวิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่3/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่1
7.9K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 9
6.5K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สี (ภาพประกอบ)
7.4K views
พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่4
11.7K views