DerangeAlien ต่างดาวเจ้าปัญหา
kumphol
|
09 พ.ค. 56
 | 12K views

สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสุขลักษณะและธรรมเนียมไทยให้แก่เด็ก ซึ่งจะบอกเล่าเรื่อง โดยผ่าน ตัวเอเลี่ยน กับมนุษย์โดยการสื่อสารกับเด็กด้วยตัวละคร charactor ที่ออกแบบขึ้นเอง

จัดทำโดย กลุ่ม six monters กลุ่มเรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3/2555 สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ร่างกายแสนสนุก
8.7K views
GCIO : Cloud (Pre Test)
0 views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง ข้อมูลรอบตัวเรา (คาราโอเกะ)
6.3K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ. 2 ข้อสอบหมูๆ
32K views