DerangeAlien ต่างดาวเจ้าปัญหา
kumphol | 09 พ.ค. 56
11.4K views

สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสุขลักษณะและธรรมเนียมไทยให้แก่เด็ก ซึ่งจะบอกเล่าเรื่อง โดยผ่าน ตัวเอเลี่ยน กับมนุษย์โดยการสื่อสารกับเด็กด้วยตัวละคร charactor ที่ออกแบบขึ้นเอง

จัดทำโดย กลุ่ม six monters กลุ่มเรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3/2555 สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิต2013
24.1K views
คณิต
38.1K views
บวกเลข สำหรับเด็กอนุบาล
112.9K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ชุดที่ 3
43.3K views