ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 เม.ย. 56
21.9K views

ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 1
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 2
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 3
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 4
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 5
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 6
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 7
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 8
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 9
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 10

เนื้อหา
1.ประวัติในการศึกษาฮอร์โมน
2.อวัยวะที่สร้างฮอร์โมน
3.ฮอร์โมนจากต่อมเหนือสมอง (Pineal grand) และฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง (Intermediated lobe of pituitary) 
4.ต่อมใต้สมอง (Pituitary grand)
5.ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior lobe of pituitary grand)
     5.1 GH
     5.2 GN
     5.3 TSH และฮอร์โมนจากต่อม Parathyroid
     5.4 ACTH และฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla)
     5.5 Prolactin และ Oxytocin
6.ฮอร์โมนจากตับอ่อน 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย งานและพลังงาน
246 views
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบวงกลม
261 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5
9.3K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2
9.1K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4
1.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4
6.7K views