ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ความเป็นไทย" ชั้นอนุบาล 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 เม.ย. 56
 | 23.5K views

ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ความเป็นไทย"
ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดย อาจารย์สุชาดา จิตกล้า

ชมตัวอย่างสื่อการสอนจากนิทรรศการสรุปหน่วยการเรียน ฉันรักเมืองไทย ที่ช่วยฝึกทักษะในด้านต่างๆ
ฐานที่ 1 ขวานทองของไทย
ฐานที่ 2 ภาษาไทย ใครๆ ก็รู้
ฐานที่ 3 ไตรรงค์ ธงไทย
ฐานที่ 4 คิดดี ทำดี ได้ดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

มา บวก ลบ กันเถอะ
14.3K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.2 ร่างกายของเรา
17.9K views