ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ความเป็นไทย" ชั้นอนุบาล 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 เม.ย. 56
 | 12.6K views

ตัวอย่างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ความเป็นไทย"
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ชมตัวอย่างสื่อการสอนจากนิทรรศการสรุปหน่วยการเรียน ฉันรักเมืองไทย ที่ช่วยฝึกทักษะในด้านต่างๆ
ฐานที่ 1 งามอย่างไทย -ผ้าไทย, สมุนไพรไทย
ฐานที่ 2 สืบสานงานศิลป์ - การร้อยมาลัย
ฐานที่ 3  กินอยู่อย่างไทย - อาหารไทย
ฐานที่ 4  การละเล่นแบบไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
12.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 มาก-น้อย
8.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 อ้วน-ผอม
13.4K views
ความรู้ในถนน
32.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
12.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 มาก-น้อย
8.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 อ้วน-ผอม
13.4K views
ความรู้ในถนน
32.6K views