โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
Pitaxpong | 14 มิ.ย. 59
2K views


โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ พบมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่แล้ว เกิดในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี ผู้ป่วยที่มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะอาจมีอาการปัสสาวะขัด เจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ น้ำปัสสาวะอาจมีลักษณะขุ่น บางรายมีลักษณะเป็นสีน้ำล้างเนื้อหรือเป็นเลือด บางรายถ่ายออกมามีก้อนนิ่วเล็ก ๆ หรือกรวดทรายปนกับน้ำปัสสาวะ ผู้ป่วยที่เป็นอยู่นานจนก้อนนิ่วโตแล้ว ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนนิ่วออก 

จากการศึกษาพบว่าโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนี้ เกิดจากการได้อาหารที่ขาดฟอสฟอรัสและขาดโปรตีน โดยเด็กที่เกิดมาในชนบทของภาคอีสานมักได้ข้าวย้ำภายในอายุ ๔ สัปดาห์แรกหลังคลอด ทำให้เด็กได้น้ำนมแม่ ซึ่งเป็นแหล่งให้ฟอสฟอรัส และโปรตีนน้อยลง กินอาหาร ซึ่งให้ผลึกออกซาเลต (oxalate) มาก เช่น ผักโขม ผักแพว ผักระโดน ร่วมกับการขาดฟอสฟอรัสและโปรตีนที่กล่าวแล้ว ยิ่งทำให้ผลึกออกซาเลตจับตัวเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้น 

การป้องกันโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

มีความสำคัญทั้งต่อประชาชนเอง และต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน คือ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการของโรคนิ่งในกระเพาะปัสสาวะ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ ไม่ต้องเสียงเงินค่ารักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคนี้ วิธีการป้องกันที่เร่งด่วน คือ ให้ฟอสฟอรัสเสริมแก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นที่เป็นโรคนี้ ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ต้องให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน ให้กินอาหารที่มีฟอสฟอรัส และโปรตีนมากขึ้น ร่วมกับการกินอาหารที่ให้ผลึกออกซาเลตให้น้อยลง

ที่มา http://kanchanapisek.or.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1
17.1K views
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551
26K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2
43.6K views
มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 5
18.3K views