ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค
Pitaxpong | 28 มี.ค. 56
2.1K views

 

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค 


วารสารต่างๆ ทางการแพทย์
วารสารต่างๆ ทางการแพทย์ 


ความมุ่งหมายในการใช้ยารักษาโรค คือ ต้องการให้โรคหายเร็วที่สุด ไม่มีร่องรอยโรคเหลืออยู่ ไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยา และสิ้นเปลืองเงินทองน้อยที่สุดด้วย การที่จุบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำจะต้องมีความรู้เรื่องโรค เรื่องยา ตลอดจนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเรื่องที่ควรละเว้น และสิ่งที่ควรกระทำ ความรู้ต่างๆ เหล่านี้อาจทำได้จากการอ่านวารสารทางการแพทย์ การสื่อสารมวลชน (วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์) จากการสังเกต และไต่ถามผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนแพทย์และพยาบาล ในที่นี้จะขอกล่าวเป็นข้อสังเกต เพียงบางประการดังต่อไปนี้ คือ 

โรคบางอย่าง (ไข้หวัด) อาจหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยา หรือใช้เพียงยาลดไข้ถ้ามีไข้สูง และพักผ่อนให้เพียงพอ 

อาการอย่างเดียวกัน เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการที่ไม่เหมือนกัน การรักษาที่ถูกต้อง คือ ใช้ยารักษาตามอาการ และที่สำคัญที่สุดต้องใช้ยารักษาต้นเหตุของโรคด้วย 

การใช้ยารักษาโรคแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์จึงจะปลอดภัย ถ้าใช้ยาสามัญประจำบ้านต้องอ่านฉลากยาให้ดีก่อนใช้ หากเกิด ความสงสัยไม่ควรใช้ยานั้นๆ 

ไม่ใช้ยาที่ปราศจากฉลาก ยาที่เปลี่ยนรูปลักษณะ สีสันและกลิ่น เช่น ยาน้ำเปลี่ยนสี หรือมีตะกอน ยาเม็ดที่แตกหัก หรือเคลือบเม็ดหลุด เพราะยานั้นอาจเสื่อมคุณภาพ หรือแปรสภาพ (ยาเสีย) ไปแล้ว ต้องใช้ยาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงยาปลอม และยาไม่ได้มาตรฐาน 

ต้องเก็บยาในที่ไม่ร้อนจัด ไม่ชื้น ปิดจุกให้แน่น มิฉะนั้นยาจะเสียได้ง่าย ยาบางชนิดต้องเก็บในที่เย็น ยาบางอย่างมีกำหนดอายุ ถ้าเก็บไม่ถูกต้อง ยาอาจเสียก่อนหมดอายุได้ 

อนึ่งยาปฏิชีวนะชนิดผงซึ่งอยู่ในขวด และต้องผสมน้ำก่อนใช้นั้น เมื่อยังเป็นผงอยู่ยาจะคงทนดี สามารถเก็บไว้ได้นานตามอายุที่กำหนดไว้ในฉลาก ถ้าผสมน้ำแล้วต้องเก็บยาในที่เย็นหรือตู้เย็น และคงมีฤทธิ์ในการรักษาประมาณ ๗ วัน จากนั้นยาจะเสื่อมคุณภาพทีละน้อยจนหมดฤทธิ์ไป 

ยาหยอดตาบางชนิดเมื่อเปิดใช้แล้วจะต้องทิ้งไปภายหลัง ๒ สัปดาห์ เพราะยาเสื่อมคุณภาพ


ที่มา http://kanchanapisek.or.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รอบรู้เรื่อง "นม - รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนม
112.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
221.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่7
34.3K views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่2
97.9K views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่9
31.8K views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่4
40.4K views