การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข
Pitaxpong | 26 มี.ค. 56
2.3K views

 

การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของตน
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของตน

หมายถึง การดูแลรักษาโดยชุมชนกล่าวคือ ตัวผู้ป่วยเองที่ต้องดูแลสุขภาพของตน หรือดูแลโดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหรือมีปัญหาโรคเหมือนกัน และการดูแลโดยบุคคลในครอบครัวและญาติ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน รวมทั้งแกนนำด้านสาธารณสุขในชุมชนนั้นคือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชน หรือหมู่บ้านของตน การดูแลสุขภาพดังกล่าว เป็นการดูแลทั้งผู้ที่ยังไม่ป่วยหรืออยู่ในภาวะปกติ เพื่อไม่ให้เกิดอาการป่วย และดูแลผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูสภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติ

การดูแลโดยกลุ่มชุมชน มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อทำกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตสูง วัดส่วนสูงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้ และคำแนะนำการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการที่กลุ่มสนใจ จนกลุ่มสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความเข้มแข็งพอ ที่จะขยายเครือข่ายการ ดูแลสุขภาพไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

เครดิต : http://kanchanapisek.or.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รอบรู้เรื่อง "นม - รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนม
111.8K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
220.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่8
13.9K views
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่8
28.4K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5
51.5K views
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่10
31.7K views