สามหลี่ยมเท่ากันทุกประการ โดยครูซุปเค
ประชารัฐ
|
14 ธ.ค. 55
 | 9.9K views

สูตรของสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ  คือสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ 

ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ  จากอาจารย์ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ หรือครู Sup'k จากสถาบันสอนคณิตศาสตร์ Sup'k  center
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจบทเรียนด้วยการร้อยเรียงสูตรการหาสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเป็นบทเพลงที่สนุกสนาน ได้ความรู้ และนำไปใช้ได้จริง

สูตรการหาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  

ด- ด้าน   ม-มุม    ฉ-ฉาก   ป-ป้าน

 1. ด.ด.ด  2.ด.ม.ด.  3.ม.ด.ม.  4.ม.ม.ด.  5.ฉ.ด.ด.  6.ป.ด.ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 แบบรูป
604 views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 1 คู่อันดับและกราฟ
423 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
19.4K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่2
22.8K views
การถอดรากที่สอง
72.5K views
คณิต ม.2
151.7K views