ผ้าบาติก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 19 ก.ค. 55
3.8K views

ผ้าบาติก

ภูมิปัญญาไทย กับ คุณอาหะมะ อารียู เรื่อง ผ้าบาติก 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์ ม.6
86.2K views
[O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
25.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
7.6K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3
27.9K views