อารมณ์และความเครียด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 พ.ค. 59
53.2K views

  ในชีวิตประจำวัน คนเราทุกคนอาจประสบกับเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่เราประสบอาจทำให้เรามีความสุข สนุกสนาน แต่ในบางครั้งก็ทำให้เราโกรธ ตื่นเต้น กระวนกระวาย วิตกกังวล จนเกิดเป็นอารมณ์เครียดขึ้น

๑ ความเครียด

   ความเครียดเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกโกรธ เสียใจ กดดัน ไม่สบายใจ สับสน คับข้องใจ ที่เกิดขึ้นมาเพราะมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ ความเครียดถ้าเกิดขึ้นมาก จะมีผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่ถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนเราเอาชนะอุปสรรคและสิ่งท้าทายได้

   ความเครียดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนี้

   ๑) สาเหตุจากทางร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วย ความพิการ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ความอ้วน – ผอม อันเนื่องจากกรรมพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการ เช่น วัยรุ่น วัยสูงอายุ

   ๒) สาเหตุจากทางจิตใจ เช่น ความกลัว ความขัดแย้งกับเพื่อน ความต้องการการยอมรับ ความหวาดระแวง ความไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ความอาย เป็นต้น

   ๓) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเรียน การสอบ การเปลี่ยนห้องเรียนการปฎิบัติตามกฏ การสูญเสียคนใกล้ตัว

๒ ผลกระทบที่เกิดจากความเครียด

    เมือเกิดจากความเครียด คนเราก็จะแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โกรธ อาละวาด ซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้ จะส่งผลกระทบ ดังนี้

    ๑) ผลกระทบต่อตนเองเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ

             (๑) ทางด้านร่างกาย เมื่อเกิดความเครียดจะแสดงออกทางด้านร่างกาย เช่น ปวดศีรษะข้างเดียวบ่อย ๆ หายใจไม่ออก หายใจถี่ ๆ เหนี่อยง่ายนอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่สะดวก ปวดท้อง เบื่ออาหาร รู้สึกหรือเจ็บที่หน้าอกเป็นต้น

             (๒) ทางด้านจิตใจ เมื่อเกิดความเครียดจะทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่มีความอดทน ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดพลาด และอาจทำร้ายตนเองได้

             (๓) ผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง เมื่อเราเกิดความเครียด จะทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา  เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน เป็นต้น รู้สึกห่วงใยและวิตกกังวลไปด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้ต่างก็รักและเป็นห่วงเรา

๓ การป้องกันและแก้ไขเมื่อมีความเครียด

   ผู้ที่มีอารมณ์เครียดจะเกิดผลเสียต่อตนเองทั้งด้านร่างกายแจะด้านจิตใจรวมทั้งเกิดผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างด้วย ดังนั้น เราจึงควรรู้วิธีป้องกันและแก้ไขความเครียด ดังนี้

         ๑) การป้องกันความเครียด ทำได้โดยดูแลตนเองและปฎิบัติ ดังนี้

               (๑) รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน

               (๒) ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและไม่คิดในแง่ร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

               (๓) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการนอนหลับจะทำให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเต็มที่

               (๔) ยอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่น เพราะจะทำให้เราเข้าใจความต้องการของตนเอง และปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าใจผู้อื่นได้และสามารถสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้

               (๕) ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รับรู้ความรู้สึกที่แตกต่าง เพื่อให้รู้สึกเห็นใจ รู้จักให้อภัย และช่วยเหลือผู้อื่น

               (๖) ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีการตอบสนองต่อคำติชมอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น วิตกกังวล หวาดกลัว เสียใจ เมื่อได้รับฟังคำติชม จากผู้อื่น

         ๒) การแก้ไขความเครียด เมื่อเรารู้ว่าเกิดความเครียดขึ้น เราสามารถหาทางแก้ไขได้ ดังนี้

                (๑) พูดคุยระบายความรู้สึก เช่น เล่าเรื่องหรือขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อนสนิทที่รับฟังปัญหาเราได้ การระบายความทุกข์หรือปัญหาออกมา จะทำให้เราไม่อึดอัด รู้สึกผ่อนคลาย และการที่มีผู้ให้คำแนะนำหรือข้อคิดอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วย

                (๒) สูดดมหายใจเข้าออกช้า ๆ หรือนับเลขในใจช้า ๆ ไปเรื่อยๆ

                (๓) ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้เราไม่หมกหมุ่นกับปัญหารวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ทำงานอดิเรก ฝึกสมาธิ เป็นต้น

                (๔) ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ทำความสะอาดโรงเรียน หรือสถานที่สำคัญในชุมชน

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๕ พิมพ์ครั้งที่ ๓


 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าชายกบกับยาปฏิชีวนะ
5.3K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระบบของร่างกาย
34.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4
18.8K views
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.5
30.5K views
แนวข้อสอบพลศึกษา
173.5K views
พลศึกษา ป.5
70.6K views