มวยไทย เอกลักษณ์ไทย ตอน นวอาวุธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 20 มิ.ย. 55
9.9K views

มวยไทย เอกลักษณ์ไทย ตอน นวอาวุธ

นวอาวุธ มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายความกล้าหาญ เสียสละเพื่อบ้านเมืองและธรรมะในจิตใจของลูกผู้ชายไทย ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อความเชี่ยวชาญในแม่ไม้มวยไทย แต่ที่น่าอัศจรรย์คือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิผล หมัด เท้า เข่า ศอก และศีรษะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนรู้ต้องพัฒนาส่วนต่างๆ เหล่านั้นให้เกิดความชำนาญตลอดจนเกิดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออาวุธเหล่านี้นับรวมได้90 จึงเรียกกันว่า นวอาวุธ เมื่อรวมเข้ากับสติปัญญาจิตอันเป็นสมาธิก็นำมาสู่ความสามารถในการใช้เป็นอาวุธต่อสู้ป้องกันตัว 

จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รอบรู้เรื่อง "นม - รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนม
108.3K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
211.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่13
12K views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8
12K views
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
39.3K views
ระบบประสาท
51.5K views