การอ่านโน้ตดนตรีไทย
ครูอนุสรณ์
|
29 มี.ค. 55
 | 107K views

การอ่านโน้ตดนตรีไทย

การอ่านโน้ตดนตรีไทย

ก่อนที่จะมีฝึกอ่านโน้ตดนตรีไทยนั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้ในด้านของ จังหวะ และ ทำนอง เสียก่อน

    ทำนอง หมายถึง เสียงสูง กลาง ต่ำ นำมาเรียบเรียงกันจนทำให้เกิดเป็นทำนองที่ไพเราะ

    จังหวะ หมายถึง อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างมีระบบ โดยจังหวะในที่นี้ยกตัวอย่างให้เป็นจังหวะของการปรบมือจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จังหวะคือ

                 จังหวะตก  หมายถึงจังหวะหนักหรือจังหวะที่ปรบมือแล้วทำให้เกิดเสียง

                 จังหวะยก  หมายถึง จังหวะที่เรายกมือออกจากันหรือจังหวะที่ไม่เกิดเสียงใดๆ

สัญลักษณ์และองค์ประกอบที่ใช้ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย

    การบันทึกโน้ตดนตรีไทย  ดนตรีไทยในหนึ่งบรรทัด มีห้องทั้งหมด 8 ห้อง ในแต่ละห้องสามารถบรรจุโน้ตได้ 4 ตัว

ในหนึ่งห้อง แบ่งออกได้เป็น 4 จังหวะ คือ /_ _ _ _/ เรียงลำดับ จากจังหวะที่ 1 2 3 และ 4  โดยกำหนดให้

                จังหวะที่1 เป็นจังหวะยก

                จังหวะที่2 เป็นจังหวะตก

                จังหวะที่3 เป็นจังหวะยก

                จังหวะที่4 เป็นจังหวะตก

ในการอ่านโน้ตดนตรีไทยนั้น ก่อนอื่นจะต้องฝึกนับจังหวะ 1 ถึง 4 วนกันไปเรื่อยๆ เสียก่อน แล้วให้ทำการปรบมือโดยที่ให้จังหวะตก ไปตกอยู่ที่จังหวะตัวที่ 2 และ 4 นั่นก็แสดงว่าจังหวะที่ 1 และ 3 จะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ปรมมือนั้นเอง หรือก็คือจังหวะยกนั้นเอง 

             ทีนี้เราลองมาฝึกอ่านโน้ตของจริงกันดู

ตัวอย่าง /_ _ _ ด/_ _ _ ร/_ _ _ ม/_ _ _ ฟ/_ _ _ ซ/_ _ _ ล/_ _ _ ท/_ _ _ ด/

     เมื่อเราสังเกตจะเห็นได้ว่าในแต่ละห้องนั้นจะมีโน้ตอยู่ตำแหน่งของตัวที่ 4 ของทุกห้อง ส่วน ตำแหน่งที่ 1 2 และ 3 ไม่มีโน้ตอยู่เมื่อเรานับหรือปรมมือในตำแหน่งเหล่านั้น เราจึงไม่ต้องออกเสียงโน้ตตัวใด แต่เมื่่อเรานับหรือปรบมือไปถึงจังหวะที่ 4 เราจะต้องออกเสียงตัวโน้ต เพราะโน้ตทุกตัวอยู่ในจังหวะที่ 4 ของทุกห้อง เพราะฉะนั้นให้เราทำการปรบมือตามปกติพอถึงจังหวะที่มีโน้ตจึงค่อยเปล่งเสียงโน้ตนั้นออกมา

    การอ่านโน้ตดนตรีไทยจึงไม่ค่อยยากมีหลักการง่ายๆ คือ ปรมมือตามปกติ โดยให้คำนึงถึงจังหวะตก และ จังหวะยก แล้วก็ดูโน้ต ถ้ามีโน้ตอยู่จังหวะไหนก็ทำการเปล่งเสียงในจังหวะนั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ตอน เพลงพวงมาลัย
73K views
ศิลปะ
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ตอน เพลงเรือ
104.6K views
วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1
34.1K views
วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
19K views
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
30.2K views
สีตรงข้าม
48.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ตอน เพลงพวงมาลัย
73K views
ศิลปะ
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ตอน เพลงเรือ
104.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1
34.1K views
วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
19K views
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
30.2K views
สีตรงข้าม
48.2K views