ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 24 ก.พ. 55
84.6K views

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 1
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 2
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 3
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 4
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 5
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 6
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 7
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 8
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 9
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 10
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 11
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 12
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 13
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 14
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 15
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 16
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 17

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็บ www.supk.com
คำแนะนำ : เนื้อหาที่ครู Sup'k ติววันแรกมีทั้งหมด 15 หัวข้อ เพื่อผลการเรียนที่ดีที่สุด ขอให้นักเรียนนั่งไล่เรียนทีละหัวข้อ โดยอย่าข้ามนะครับ

ตอนที่ 1 : แนะแนวก่อนสอบคณิต o-net ป.6 โดย ครู Sup'k
ตอนที่ 2 : ติวเทคนิคโจทย์ข้อสอบแข่งขันยากๆ ก่อนขึ้นเนื้อหา o-net ป.6
ตอนที่ 3 : สอนเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่ออก o-net คณิต ป.6 ทุกปี
ตอนที่ 4 : ติวเทคนิคของ เลขคู่-เลขคี่ ภาค 1
ตอนที่ 5 : ติวเทคนิคของ เลขคู่-เลขคี่ ภาค 2
ตอนที่ 6 : ติวเทคนิคของจำนวนเต็มและเคล็ดลับการนับวันในปฏิทิน
ตอนที่ 7 , 8 : ติวเทคนิคผลบวกจำนวนเต็ม ภาค 1
ตอนที่ 9 : ติวเทคนิคผลบวกจำนวนเต็ม ภาค 2
ตอนที่ 10 : พักดูคลิป ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พักฟังธรรมะจากครู Sup'k และทำโจทย์ Quiz
ตอนที่ 11 : พักดูละครเวทีเพลงคณิตศาสตร์ ทวิภพ โดย ครู Sup'k + ทบทวนความรู้
ตอนที่ 12 : ติวเทคนิคเรื่องผลบวกอนุกรมกับการหารลงตัว ภาค 1
ตอนที่ 13 : ติวเทคนิคเรื่องผลบวกอนุกรมกับการหารลงตัว ภาค 2
ตอนที่ 14 : ติวเรื่องจำนวนเฉพาะกับการแยกตัวประกอบที่ออก o-net
ตอนที่ 15 : สอนข้อควรระวัง แก้ความเข้าใจผิดเรื่องจำนวนเฉพาะ ทศนิยม
ตอนที่ 16 : ติวหลักการการเปรียบเทียบความมากน้อยของเศษส่วน
ตอนที่ 17 : ติวเทคนิคการเปรียบเทียบความมากน้อยของเศษส่วน

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
183.9K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
254.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง บทประยุกต์ ป.4
41.3K views
ง่ายมาก
23.1K views
เรื่อง การวัด ป.4 ชุดที่1
23.7K views
เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1
16.3K views