ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
24 ก.พ. 55
 | 88.6K views

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 1
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 2
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 3
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 4
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 5
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 6
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 7
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 8
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 9
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 10
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 11
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 12
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 13
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 14
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 15
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 16
ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k ตอนที่ 17

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู Sup'k

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็บ www.supk.com
คำแนะนำ : เนื้อหาที่ครู Sup'k ติววันแรกมีทั้งหมด 15 หัวข้อ เพื่อผลการเรียนที่ดีที่สุด ขอให้นักเรียนนั่งไล่เรียนทีละหัวข้อ โดยอย่าข้ามนะครับ

ตอนที่ 1 : แนะแนวก่อนสอบคณิต o-net ป.6 โดย ครู Sup'k
ตอนที่ 2 : ติวเทคนิคโจทย์ข้อสอบแข่งขันยากๆ ก่อนขึ้นเนื้อหา o-net ป.6
ตอนที่ 3 : สอนเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่ออก o-net คณิต ป.6 ทุกปี
ตอนที่ 4 : ติวเทคนิคของ เลขคู่-เลขคี่ ภาค 1
ตอนที่ 5 : ติวเทคนิคของ เลขคู่-เลขคี่ ภาค 2
ตอนที่ 6 : ติวเทคนิคของจำนวนเต็มและเคล็ดลับการนับวันในปฏิทิน
ตอนที่ 7 , 8 : ติวเทคนิคผลบวกจำนวนเต็ม ภาค 1
ตอนที่ 9 : ติวเทคนิคผลบวกจำนวนเต็ม ภาค 2
ตอนที่ 10 : พักดูคลิป ทรูปลูกปัญญาดอทคอม พักฟังธรรมะจากครู Sup'k และทำโจทย์ Quiz
ตอนที่ 11 : พักดูละครเวทีเพลงคณิตศาสตร์ ทวิภพ โดย ครู Sup'k + ทบทวนความรู้
ตอนที่ 12 : ติวเทคนิคเรื่องผลบวกอนุกรมกับการหารลงตัว ภาค 1
ตอนที่ 13 : ติวเทคนิคเรื่องผลบวกอนุกรมกับการหารลงตัว ภาค 2
ตอนที่ 14 : ติวเรื่องจำนวนเฉพาะกับการแยกตัวประกอบที่ออก o-net
ตอนที่ 15 : สอนข้อควรระวัง แก้ความเข้าใจผิดเรื่องจำนวนเฉพาะ ทศนิยม
ตอนที่ 16 : ติวหลักการการเปรียบเทียบความมากน้อยของเศษส่วน
ตอนที่ 17 : ติวเทคนิคการเปรียบเทียบความมากน้อยของเศษส่วน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
195.3K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
284.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

บวกลบคูณหารระคน
62K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่9
35.4K views
การคูณ หาร
48.7K views
เรื่อง การหาร ป.4
57.2K views