บอล Scrubb สอนเทคนิคตกแต่งภาพถ่าย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 ธ.ค. 54
 | 2.1K views

พี่บอลสอนเทคนิคการตกแต่งภาพ

พี่บอล สครับบ์มาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการใส่กรอบภาพถ่ายพร้อมกับคำอธิบายรูปภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
ลำตัด
4.6K views
ศิลปะ
ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
168.1K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
16.3K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี)
37.4K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี)
17.9K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์)
37.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
ลำตัด
4.6K views
ศิลปะ
ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
168.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
16.3K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี)
37.4K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี)
17.9K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์)
37.4K views