ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 10 ความยุติธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3.1K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 10 ความยุติธรรม

ความยุติธรรม คือ หนักแน่น ถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่หวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ ทั้งเรื่องระเบียบการปกครอง และเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอย่างถี่ถ้วนโดยเสมอทำให้แผนการพัฒนาของพระองค์เกิดขึ้นโดยความเข้าใจ และเหมาะสมต่อความจำเป็นของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งหากประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินตามหลักธรรมนี้ได้ ก็จะเป็นการพัฒนาไปสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
850 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
830 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5
19.9K views
ประวัติศาสตร์ไทย ชุดที่1
21.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2
14K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่7
7.1K views