ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 7 ความไม่โกรธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
5.9K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 7 ความไม่โกรธ

ความไม่โกรธ คือ การไม่มุ่งร้าย พยาบาทต่อผู้อื่น ไม่มีโทสะ แม้ในหลายๆสถานการณ์จะทำได้ยาก แต่ถ้าเราสามารถฝึกฝนตนเองให้รู้จักระงับ ยับยั้งความโกรธ ก็จะทำให้เรารักษามิตรไมตรีกับผู้อื่นไว้ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสติและความสงบในพระราชหฤทัย ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศไว้ได้ตลอดมาและเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ประชาชนชาวไทยจึงควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
874 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
854 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา
4.4K views
แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่2
15.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 5
4.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่6
6.4K views