ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 6 ความเพียร
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3.5K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 6 ความเพียร

ความเพียร คือ หลักธรรมที่สอนให้เราไม่ย่อท้อ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความมุมานะ บากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จ ทำให้เราภาคภูมิใจ ทำให้เรามีประสบการณ์เก่งกล้าขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรปัญหาที่ต้นเหตุ และทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริกว่า 4000 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียมกับนานาประเทศ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
878 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
858 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2
9.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่1
25.2K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7
13.8K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์
10.5K views