ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 5 ความอ่อนโยน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3.6K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 5 ความอ่อนโยน

ความเป็นผู้อ่อนโยน คือ การทำตัวสุภาพนุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง มีอัธยาศัยไมตรี มีสัมมาคารวะทั้งกับผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือเพื่อนในระดับเดียวกัน การทำตัวเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ เพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นนิจ ทรงปฏิบัติต่อประชาชนของพระองค์อย่างสุภาพและเมตตา ปราณีเสมอ สมควรที่ประชาชนชาวไทยถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สังคมไทยมีแต่ความร่มเย็นน่าอยู่

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.6K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3
21.9K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2
12.7K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2
7.2K views
แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
5K views