ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 5 ความอ่อนโยน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3.4K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 5 ความอ่อนโยน

ความเป็นผู้อ่อนโยน คือ การทำตัวสุภาพนุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง มีอัธยาศัยไมตรี มีสัมมาคารวะทั้งกับผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือเพื่อนในระดับเดียวกัน การทำตัวเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ เพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นนิจ ทรงปฏิบัติต่อประชาชนของพระองค์อย่างสุภาพและเมตตา ปราณีเสมอ สมควรที่ประชาชนชาวไทยถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สังคมไทยมีแต่ความร่มเย็นน่าอยู่

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
786 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
766 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

อาเซียน
42K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่2
7.9K views
ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1
84.7K views
แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8
27.7K views