ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 4 ความซื่อตรง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 4 ความซื่อตรง

ความซื่อตรง คือ การประพฤติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดคดโกง หรือหลอกลวงผู้อื่น รวมทั้งความซื่อตรงต่อเวลา หน้าที่ และความดีด้วย ผู้ที่ประพฤติตัวด้วยความซื่อตรง จะมั่งคั่งด้วยมิตรที่จริงใจ ลูกหลานก็ภาคภูมิใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งสัจจะที่จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนของพระองค์ และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอด สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะยึดถือเป็นแบบอย่าง เพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
786 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
766 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่18
12.4K views
แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2
5.7K views
แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9
12K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่4
27.2K views