ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 3 บริจาค
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
6.6K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 3 บริจาค

บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาจจะเป็นครอบครัว หน่วยงาน หรือเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้ การเสียสละถือเป็นการลดความเห็นแก่ตัว ซึ่งมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในการเสียสละพระองค์ และทรงงานหนักเพื่อประชาชน พระเสโทที่หลั่งไหลเปรียบได้กับน้ำพระทัยที่พระราชทานต่อประสกนิกรที่ไม่มีวันเหือดหาย สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะถือเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นสุข

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
766 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
746 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1
28.1K views
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
6.9K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง
10.1K views
ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่7
29.4K views