ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 1 ทาน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
7.8K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 1 ทาน

ทาน คือ การให้ ทั้งในส่วนของการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อแก้ไขความยากแค้นหรือภัยพิบัติและเป็นการให้น้ำใจ ให้ข้อแนะนำที่เป็นความรู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้บำเพ็ญทานอันประเสริฐ พระราชดำรัสที่พระราชทาน และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ หาสิ่งใดเปรียบมิได้ สมควรที่ประชาชนจะยึดถือเป็นแนวทางเจริญรอยตาม เพื่อสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
816 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
796 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 4
4.2K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5
19.9K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์
4.9K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6
10.1K views