สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ชุด สะพานเดินเรือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 ก.พ. 60
3.3K views

ตอน อาณาเขตทะเลไทย

"อาณาเขตทะเลไทย"

ทะเลไทยนั้นมีชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวทั้งสองด้าน ด้านที่มีลักษณะเป็นอ่าว เรียกว่า ทะเลด้านอ่าวไทย และอีกด้านเรียกว่าทะเลอันดามันทะเลไทยมีอาณาเขตทางทะเล หรือที่เรียกว่า Maritime Zone รวมแล้วประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จากเดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เหล่านี้กำหนดให้เป็นทะเลหลวงหรือที่เรียกว่า Hight Seas และโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยมีเขตพื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ก็ถูกปิดล้อมโดยเขตทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันในอดีตพระบูรพมหากษัตริย์และวีรชนของไทยได้หวงแหนปกป้องแผ่นดินและแผ่นน้ำนี้ไว้ บัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลไว้ให้ลูกหลานเช่นกัน

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "สะพานเดินเรือ"
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อำนวยการผลิตโดย คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ
อำนวยการเผยแพร่โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมผลิตโดย ลุ๊คเอ้าท์ โปรดักชั่น

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
1.3K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
1.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4
12K views
อเมริกาใต้
38.4K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1
19.9K views
แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา โดย ครูแพรไหม
6.8K views