สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ชุด สะพานเดินเรือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 ก.พ. 60
2.4K views

ตอน ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม 1
ตอน ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม 2

"ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม"

๔ หน่วยงาน อันได้แก่กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมงานสำหรับกิจกรรมสำคัญคือการนำแท่งคอนกรีตวางลงสู่ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นปะการังเทียมในพื้นที่เป้าหมาย ในทะเลบริเวณแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โครงการร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมนี้เป็นสัญลักษณ์และการร่วมมือกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียมเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานไว้ ด้วยทรงห่วงใยในความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกร เพื่อยังประโยชน์แก่พี่น้อง ประชาชน รวมทั้งมุ่งหวังให้ความรู้ในการจัดสร้างปะการังเทียม สู่ชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อไป

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "สะพานเดินเรือ"
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อำนวยการผลิตโดย คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ
อำนวยการเผยแพร่โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมผลิตโดย ลุ๊คเอ้าท์ โปรดักชั่น

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
756 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
736 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3
11.8K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่6
6.2K views
แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3
4.3K views
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
38.3K views