การตัดเย็บเสื้อชูชีพช่วยนํ้าท่วม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 ต.ค. 54
 | 6K views

การตัดเย็บเสื้อชูชีพช่วยนํ้าท่วม

เสื้อชูชีพ ต้นแบบช่วยเหลือนํ้าท่วม (ThaiScrap)
1.เพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงในการเดินทางทางนํ้า เช่นหน่วยกู้ภัย เด็ก และชาวบ้าน
2.เพื่อพึ่งพาตนเอง เพราะสามารถทำใช้เองได้ภายครอบครัว
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะจัดหาวัสดุได้เองแบบง่ายๆ
-มีเสื้อ2ตัวขนาดเท่ากันที่เราไม่ใช้แล้ว
-ขวดนํ้าดื่ม 8 ขวดจึงปลอดภัย
-มีจักรเย็บผ้าหรือใช้เข้มกับด้าย ก็สามารถทำเองได้แล้ว

จุดสำคัญคือปิดขวดนํ้าให้สนิทและใช้ขวดนํ้าขวดใส(ขวดPET)
ออกแบบโดย ประเสริฐ มหคุณวรรณ 081-8-596-596

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views