แผนภูมิรูปภาพ_ป.4
punyapat
|
27 มิ.ย. 62
 | 40.8K views

 ความคิดรวบยอด 

          แผนภูมิรูปภาพ เป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ โดยรูปภาพที่ใช้แทนสิ่งเดียวกัน จะต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน แผนภูมิรูปภาพประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกำหนด ในการอ่านแผนภูมิรูปภาพให้ดูจากข้อกำหนดว่า รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าใด

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
192.1K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
278.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง เรขาคณิต ป.4
53.8K views
เรื่อง พื้นที่ ป.4
48.8K views
เรื่อง เงิน ป.4
53.3K views
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4
38.2K views