การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน_ป.4
punyapat | 27 มิ.ย. 62
6.1K views

 ความคิดรวบยอด 

          เงิน คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็นที่ยอมรับในการชำระหนี้ได้ ในชีวิตประจำวันเราใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ และการบริการ ซึ่งราคาหรือจำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป แต่เราสามารถใช้ตัวเลขและจุดเขียนแทนจำนวนเงินได้ โดย

          ตัวเลขหน้าจุด                    จะบอกจำนวน     บาท

          และ  ตัวเลขหลังจุด             จะบอกจำนวน     สตางค์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
187.9K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
270.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คูณเลขเเสนสนุก
22K views
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4
53.2K views
ง่ายมาก
52.4K views
เรื่อง ทศนิยม ป.4
33.7K views