จรวดอวกาศ
GreetTV
|
25 พ.ย. 53
 | 19.2K views

       "จรวดอวกาศ"  เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาเด็กในด้านร่างกายและกล้ามเนื้อมือ โดยคุณครูรุ่งรดี  พุฒิเสถียร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา

       อุปรกรณ์ที่ใช้มีขวดน้ำพลาสติก 2 ขวด กำไล 4 อัน เชือกร่ม เทปกาว กระดาษสีสำหรับตกแต่ง และคัตเตอร์

**เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GreetTV
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่2
7.2K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 สิ่งต่างๆ รอบตัว
36.3K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1-อ.3 คณิตง่ายๆ
3.7K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 เงาของใคร ชุดที่1
7.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่2
7.2K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 สิ่งต่างๆ รอบตัว
36.3K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1-อ.3 คณิตง่ายๆ
3.7K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 เงาของใคร ชุดที่1
7.5K views