เรียนรู้จากสื่อธรรมชาติ
GreetTV
|
08 พ.ย. 53
 | 16.5K views

      การใช้วัสดุธรรมชาติรอบตัวมาเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ลักษณะรูปร่าง สี น้ำหนัก การนับจำนวน เป็นต้น  เด็กจะได้มีพัฒนาการการเรียนรู้และทักษะในด้านการสังเกต การคิด และการเล่นอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์

วิทยากร : อาจารย์ศศิธร รณะบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สี (ภาพประกอบ)
7.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง คอมพิวเตอร์ (คาราโอเกะ)
4.9K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
12.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่1
12.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สี (ภาพประกอบ)
7.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง คอมพิวเตอร์ (คาราโอเกะ)
4.9K views
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
12.4K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่1
12.2K views