ฟิสิกส์อะตอม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 01 ก.ย. 53
26K views

ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 8
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 9
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 10
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 11
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 12
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 13
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 14
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 15
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 16
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 17
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 18
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 19
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 20
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 21
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 22
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 23
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 24
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 25

เรื่อง : ฟิสิกส์อะตอม

    - อะตอม

    - แบบจำลองอะตอมโบร์

    - X - Ray

    - Photoelectric

    - Compton

    - สมมติฐานเดอบรอยล์

    - หลักความไม่แน่นอนของHeisenberg

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย งานและพลังงาน
278 views
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบวงกลม
291 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2
3.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2
10.8K views
ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 1
2.3K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2
1.2K views