Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

คณิตศาสตร์

Editor's Picks
เทคนิคคูณเลขด้วย 11 แบบรวดเร็ว
หลายคนอาจเคยรู้จักเทคนิคการคิดเลขเร็วมาบ้างแล้ว เช่น การคูณลัดเลขสองหลัก ซึ่งเราจะใช้เทคนิคเหล่านี้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งวันนี้ผู้เขียนมีอีกหนึ่งเทคนิคการคิดเลขเร็วมาฝาก นั่นคือ เทคนิคการคูณเลขด้วย 11 แบบรวดเร็ว
Contents of the week
คณิตศาสตร์
ผลการค้นหา 30 บทความ Last | Most View
การประมาณค่าสแควรูทจากสูตรของ Al-Karaji
โดยปกติแล้วเราจะหาค่าสแควรูทได้อย่างไร ถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขก็ต้องคิดด้วยมือ ซึ่งบทความนี้จะเสนอวิธีประมาณค่าสแควรูทโดยการคิดด้วยมือ โดยเจ้าของวิธีคิดนี้ คือ Al – Karaji เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับค่ะ
เทคนิคคูณเลขด้วย 11 แบบรวดเร็ว
หลายคนอาจเคยรู้จักเทคนิคการคิดเลขเร็วมาบ้างแล้ว เช่น การคูณลัดเลขสองหลัก ซึ่งเราจะใช้เทคนิคเหล่านี้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งวันนี้ผู้เขียนมีอีกหนึ่งเทคนิคการคิดเลขเร็วมาฝาก นั่นคือ เทคนิคการคูณเลขด้วย 11 แบบรวดเร็ว
แก้สมการแบบอาหรับ (ตอนที่ 2)
แก้สมการแบบอาหรับ (ตอนที่ 2)