Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

เคมี

Editor's Picks
การขยายตัวและหดตัวของสสาร
เมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงขยายตัว แต่หากสูญเสียความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลงและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จึงหดตัว ซึ่งเรานำความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสารมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
เคมี | 3K Views
Contents of the week
112
Contents
16
Content creator
1
Rezonar
Blogger of the week
เคมี
ผลการค้นหา 112 บทความ Last | Most View
น้ำแข็งเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด
น้ำแข็งไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อใส่ในแก้วเพื่อทำให้น้ำที่คุณชื่นชอบเย็น ไม่ใช่เพื่อให้อาหารคงความสดใหม่ไม่เน่าเสีย ไม่ได้มีไว้เพื่อทำไอศกรีมหรือของหวานแสนอร่อยเท่านั้น เพราะน้ำในสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสนี้ มีความน่าสนใจและอาจจะน่ากลัวกว่าที่ทุกค
เคมี | 2K Views
ความแข็งแกร่งของโลหะวัดจากอะไร
ตึกรามบ้านช่อง เสาไฟฟ้า ยวดยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่เครื่องใช้ในบ้าน มักมีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงอาจเรียกได้ว่าโลหะนั้นอยู่รอบตัวเราอย่างใกล้ชิด แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าโลหะใดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แล้ววัดได้จากอะไร
เคมี | 2K Views
เทคโนโลยีชีวภาพกับการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์หวังว่าการนำแบคทีเรียมาย่อยสลายพลาสติกจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของธุรกิจการรีไซเคิลขยะ
เคมี | 2K Views