Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

เคมี

Editor's Picks
การขยายตัวและหดตัวของสสาร
เมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงขยายตัว แต่หากสูญเสียความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลงและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จึงหดตัว ซึ่งเรานำความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสารมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
เคมี | 2K Views
Contents of the week
เคมี
ผลการค้นหา 110 บทความ Last | Most View
ทำไมน้ำในแก้วจึงไม่ล้นเมื่อน้ำแข็งละลาย
เมื่อเราต้องการให้น้ำมีความเย็นมาก ๆ จึงเติมน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วในปริมาณมากจนน้ำในแก้วล้นออกมา แต่เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า เมื่อมีน้ำและน้ำแข็งอยู่เต็มแก้ว หลังจากน้ำแข็งในแก้วละลายหมดแล้ว ทำไมน้ำจึงไม่ล้นออกมานอกแก้ว
เคมี | 6K Views
การฝังศพไว้ใต้ต้นซากุระมีผลต่อสีของดอกซากุระจริงหรือ
หากศพของมนุษย์ถูกฝังอยู่ใต้ต้นซากุระ สีของดอกไม้จะเข้มขึ้นจนแดงเหมือนเลือดมนุษย์หรือไม่!?!?!?
เคมี | 5K Views
ถ่านหิน
ถ่านหินสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะขององค์ประกอบและคุณสมบัติของถ่านหิน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการทับถม คือ พีต ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส แอนทราไซต์
เคมี | 2K Views