Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

กฎหมาย

Editor's Picks
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
Contents of the week
กฎหมาย
ผลการค้นหา 4 บทความ Last | Most View
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดิน เมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนคงได้สังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีนักเรียนชั้นสูงกว่าเรา (นักเรียนรุ่นพี่) มาแนะนำตัวเองว่าเขากำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนและถ้านักเรียนต่างพากันลงคะแนนเลือกตั้งให้เขามาก ๆ เขาก็จะได้รับ
ย่อตัวบทกฏหมาย
ย่อตัวบทกฏหมาย สรุปหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่ออาญา ย่อวิแพ่ง ย่อวิอาญา