Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
468
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 452 บทความ Last | Most View
โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหล่ะ โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหล่ะ โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
เมื่อจิตไม่หวั่นไหว ... โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เมื่อจิตไม่หวั่นไหว ... โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่กับหมู่คนดี - ไม่ดี โดย หลวงปู่หลอด
วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่กับหมู่คนดี - ไม่ดี โดย หลวงปู่หลอด