Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Contents of the week
467
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 451 บทความ Last | Most View
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
ในหลวง-สมเด็จย่า...ต้นแบบความรักจากลูกมอบให้แม่
ในหลวง-สมเด็จย่า...ต้นแบบความรักจากลูกมอบให้แม่ ในหนังสือ หยุดความเลวที่....ไล่ล่าคุณ ของ พ.อ พิเศษ ทองคำ ศรีโยธิน ได้บรรยายถึงความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช
ถ้าไม่มุ่งสร้างความดี ความชั่วจะเข้ามาแทนที่ - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักสงฆ์วัดเขาพระครู การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า ... แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย ... จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี