Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
468
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 452 บทความ Last | Most View
ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้ด้วยการเกลียดตอบ โดย พระชยสาโร
ไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังได้ด้วยการเกลียดตอบ โดย พระชยสาโร เราสามารถเห็นได้ว่า ทั้ง ๆ ที่ความโกรธความกลัวเป็นปฏิกิริยาธรรมดา เมื่อถูกคุกคาม เราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อระบายอารมณ์เหล่านั้น แต่เราก็คงคาดหวังอะไรจากโลกนี้ไม่ได้มากนัก
ตัวบุญ โดย พระชยสาโร
ที่มา : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรัก เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง โดย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
ความรัก เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง โดย สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ความรัก ก็เช่นเดียวกับสิ่งทั้งปวง คือ เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามอำนาจ ปรารถนาต้องการของผู้ใดเลย ธรรมะโดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)