Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
468
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 452 บทความ Last | Most View
รู้...ดูจิต
ภาพ : ทรูปลูกปัญญา รู้ ... ดูจิต เมื่อจิตไหล ก็ให้รู้ ดูที่จิต หลงครุ่นคิด ก็ให้รู้ ดูเอาไว้ เมื่อจิตเผลอ ก็ให้รู้ ดูเข้าไป ผลสุดท้ายมีแต่รู้ กู ไม่มี พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
Quote | 2K Views
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า" โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
"มองถูก ทุกข์คลาย" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
"มองถูก ทุกข์คลาย" แง่คิดคติธรรม โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ มองถูก ทุกข์คลาย มองอะไร ให้เห็น เป็นครูสอน มองไม้ขอน หรือมองคน ถ้าค้นหา มีสิ่งสอน เสมอกัน มีปัญญา จะพบว่า ล้วนมีพิษ อนิจจัง จะมองทุกข์ หรือมองสุข มองให้ดี ว่าจะเป็น อย่างท
Quote | 4K Views